نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه به صندوق توسعه ملی اجازه دادند برای اجرای طرح های میادین مشترک نفتی ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانکها سپرده گذاری کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه و بندهایی از لایحه که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به صندوق توسعه ملی اجازه دادند به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح های توسعه ای در میادین مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده، مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار در بانکها سپرده گذاری نمایند.

در بخش هزینه ای این ماده که هنوز در مجلس بررسی نشده است، مقرر شده این تسهیلات به سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با شرکت نفت پرداخت شود.

به گزارش مهر، در جریان بررسی این بند، اخطارهای متعددی از سوی نمایندگان در خصوص مغایرت این بند با سیاست های کلی مقام معظم رهبری اعلام شد، اما علی لاریجانی رئیس مجلس معتقد بود که چون به صندوق اجازه داده شده و تکلیف نشده است، مغایرتی با سیاست های کلی ندارد.

نمایندگان مخالف معتقد بودند نباید به دولت اجازه داد در صندوق توسعه ملی دست اندازی کند.