محمدولی روزبهان  در مورد آخرین وضعیت برداشت برگ سبز چای ایرانی اظهار داشت: چین دوم برگ سبز چای نیر روبه اتمام است و تا صبح امروز ۶۱ هزار تن برگ سبز چای برداشت شده که از آن ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن چای خشک از آن تولید خواهد شد.

وی در مورد ارزش ریالی چای تولیدشده در کشور گفت: ۱۳۲ میلیارد تومان بهای برگ سبز چای است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد یعنی ۷۴ میلیارد تومان آن به چایکاران پرداخت شده است و با توجه به اختصاص بودجه، مشکلی در پرداخت و تسویه‌حساب به مرور نخواهیم داشت.

رئیس سازمان چای کشور همچنین به تأثیر مثبت افزایش فرهنگ مصرف چای داخلی نسبت به چای وارداتی گفت: رونق و فروش چای ایرانی به جایی رسیده است که سه کارخانه‌ که قبلاً تعطیل شده بودند، امسال وارد مدار تولید شدند و دو کارخانه جدید فرآوری و خشک کردن چای نیز به تعداد کارخانه‌ها افزوده شد.

روزبهان در مورد تأثیر قاچاق چای بر تولید داخل هم گفت: قاچاق چای با توجه به افزایش تولید داخلی و کشش بازار و شدت یافتن کنترل‌ها و برخورد با قاچاق، کمتر شده است.