رییس سازمان چای کشور گفت : چایکاران گیلان و مازندران از نیمه اول سال جاری بیش از ۷۴ هزار و ۳۲۰ تن برگ سبز چای به ارزش ۲۰۹ میلیارد ریال برداشت کردند که ۲۰ درصد بیشتر از پارسال است. به گفته ی محمد ولی روزبهان بیش از ۴۳ درصد برگ سبز برداشت شده درجه یک و بقیه درجه ۲ بود. وی افزود : شرایط مساعد آب وهوایی ، رغبت چایکاران به تولید بیشتر به علت پرداخت به موقع مطالبات و افزایش ۷۱ درصدی بهای برگ سبز چای در ۲ سال گذشته ، تغذیه و هرس باغ های چای ازدلایل افزایش تولید برگ سبز چای در گیلان ومازندران است. رئیس سازمان چای کشورگفت : پیش بینی می شود چایکاران شمالی تا پایان فصل برداشت حدود ۵هزارتن برگ سبز چای دیگر نیز برداشت کنند. یاد آور می گردد برداشت برگ سبزچای از پنجم اردیبهشت آغاز شد و چایکاران در ۳ مرحله بهاره، تابستانه و پاییزه برگ سبزچای برداشت می کنند.