مهندس محمود حجتی همزمان با روز ملی مهندس، دومین مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی خود را پیرامون اقدام ها و دستاوردهای بخش کشاورزی و اعلام برنامه های آینده برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران(ایانا)، صبح امروز سه شنبه ۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ خورشیدی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان روردروی خبرنگاران رسانه های جمعی خواهد نشست تا ضمن شنیدن پرسش های آن ها و پاسخگویی به دغدغه های مطرح شده، مهم ترین اقدام ها و دستاوردهای بخش کشاورزی را نیز در واپسین ماه سال ۹۳ و در آستانه سال ۱۳۹۴ خورشیدی اعلام کند.
بنابراین گزارش، این نشست مطبوعاتی در حالی برگزار می شود که سال گذشته نیز نخستین نشست مطبوعاتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان ۲۴ اسفند ماه برگزار شده بود که به نظر می رسد تعیین روز ۵ اسفند، با توجه به روز مهندس و البته فراهم بودن شرایط برگزاری از سوی دفتر وزیر و مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی جهاد کشاورزی، بهترین انتخاب زمانی بریایی این مصاحبه بوده باشد.
بنابر این گزارش، البته وزیر جهاد کشاورزی در مقاطع زمانی مختلف و در حاشیه آیین های متعدد بخش کشاورزی مصاحبه هایی را با خبرنگاران داشته و دارد، اما از آنجا که در یک نشست اختصاصی رسانه ای مسائل بخش کشاورزی با تامل و گستردگی بیشتری برگزار می شود، می تواند یکی از اتفاق های مهم خبری بخش کشاورزی در طول سال باشد.