به گزارش اخبار چای و به نقل از تسنیم، جدیدترین آمار منتشرشده در پایگاه خبری فائو نشان می‌دهد تولید انواع گوشت در ایران طی سال ۲۰۱۷ تغییر چندانی نسبت به سال قبل از آن نداشته است.

تولید انواع گوشت قرمز و مرغ در ایران طی این سال با رشد اندک ۰.۸درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۲.۶۷۳ میلیون تن رسیده است. در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲.۶۵ میلیون تن گوشت در ایران تولید شده بود.

ایران در سال ۲۰۱۷ همچنین ۱۳۲ هزار تن گوشت وارد و ۶۳ هزار تن گوشت صادر کرده است.

بخش مهمی از تولید گوشت ایران در این سال مربوط به تولید گوشت مرغ بوده است به‌طوری که ۲.۱۷۲ میلیون تن از این نوع گوشت در ایران طی این سال تولید شده است. تولید گوشت مرغ ایران در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن رشد ۰.۵درصدی داشته است.

واردات گوشت مرغ ایران در این سال صفر بوده و ۵۸ هزار تن گوشت مرغ صادر شده است.

تولید گوشت گوسفند در ایران طی سال ۲۰۱۷ تغییر نزدیک به صفر داشته است. ایران که در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۲۹۵ هزار تن از این نوع گوشت تولید کرده بود در سال ۲۰۱۷ نیز ۲۹۶ هزار تن گوشت گوسفند تولید کرده است.

بر اساس آمار فائو صادرات گوشت گوسفند ایران در سال ۲۰۱۷ صفر بوده اما ۵ هزار تن از این گوشت توسط ایران وارد شده است.

تولید گوشت گوساله در ایران که طی سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۹۵ هزار تن اعلام شده بود در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵درصدی به ۲۰۵ هزار تن رسیده است.

ایران در این سال همچنین ۱۲۷ هزار تن گوشت گوساله وارد و ۵ هزار تن گوشت صادر کرده است.