ایرلان‌هایی که پرداختی داشته باشند بدون سوخت نخواهند ماند.

به گزارش ایسنا، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره تحویل سوخت به شرکتهای هواپیمایی گفت: تحویل سوخت به این شرکتها در قبال دریافت نقدی یا اعتباری انجام می‌شود؛ بنابراین هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد.

سید ناصر سجادی، گفت: با وجود اعلام‌های قبلی مبنی بر پرداخت نقدی یا اعتباری سوخت، هنوز معدودی (دو شرکت) از شرکتهای هواپیمایی مسافربر، به روال گذشته عمل می کنند.

وی اظهار کرد: این شرکتها نیز یا به صورت نقدی و یا با دادن تضامینی برای پرداخت مبلغ سوخت، می توانند سوخت مورد نیاز خود را دریافت کنند و مانع از ایجاد تاخیر در برنامه های پروازی خود شوند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر این که شرکت ملی پخش برای تحویل سوخت به شرکتهای هواپیمایی مسافربر مشکلی ندارد، اعلام کرد: این شرکت در همه زمانها و همه فرودگاههای کشور آماده است در قبال وجه نقد یا ضمانتنامه، سوخت مورد نیاز شرکتهای هواپیمایی را تامین کند.

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز پیشتر با اعلام نزدیک به یک میلیارد تومان بدهی شرکتهای هواپیمایی، گفته بود: در صورت ارائه ضمانتنامه از سوی این شرکتها، مشکلی برای تامین سوخت وجود ندارد.

به گفته محمدرضا مظلومی، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، در خصوص عملکرد خود باید پاسخگوی سازمانهای نظارتی باشد و انتظار بر این است که شرکتهای هواپیمایی نیز به این موضوع توجه داشته باشند و پول سوخت دریافتی خود را بموقع پرداخت کنند.

براساس گزارش وزارت نفت، وی درباره دلیل تاخیر برخی پروازهای شرکتهای هواپیمایی، اظهار کرد: این موضوعی است که شرکتهای هواپیمایی،خود باید پاسخگوی آن باشند.

انتهای پیام