بطور متوسط ۵۰ درصد زیان زده اند ، بعد از بازگشایی هم راحت ۲۰ درصد از قیمت شان می تواند افت کند.

شخصاً با مدیر مالی پالایشگاه نفت شیراز صحبت کردم، ایشان هم امیدی به سال ۱۳۹۳ و ۹۴ نداشتند.

با این کاهش قیمت جهانی نفت اصلا افت ۲۰ درصدی بعد از بازگشایی کاملاً عادی هستش