پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

شرکت ایرباس تصاویر هواپیماهایی را که طبق توافق اخیر قرار است ظرف ۴ سال آینده به ایران بفروشد، منتشرکرده است.

قرار
است
طبق توافق ایران و شرکت ایرباس انواع هواپیماهای سبک و سنگین ظرف ۴ سال به
ایران فروخته شود. شرکت ایرباس تصویر برخی از این هواپیماها را منتشر کرده
است.


انواع هواپیماهای غول پیکر و سبک در قرارداد ایران با ایرباس
وجود دارد که قرار است ۳ فروند از هواپیماهای آ ۳۸۰ غول پیکر با۵۵۵ صندلی قبل از
سال نو در اختیار ایران قراربگیرد. همه هواپیماهای تحویلی به ایران نو خواهد بود.