پیکر مرحوم بهمن زرین پور بازیگر پیشکسوت سینما،
تئاتر و تلویزیون روز جمعه پس از تشییع در قطعه هنرمندان بهشت سکینه (س)
کرج به خاک سپرده شد.

در این مراسم شمار زیادی از هنرمندان و
دوستداران هنرسینما و تئاتر حضور داشتند.مرحوم بهمن زرین‌پور دیروز پنجشنبه
در سن ۷۵ سالگی به دلیل بیماری ریوی درگذشت. عکس های مریم هاشمی از ایلنا،
دامون پور نعمتی از میزان، عباس شریعتی از تسنیم و  موسی کوره ای عکاس
ایرنا را در ادامه مشاهده می کنید.

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور

تصاویر : هنرمندان در تشییع پیکر بهمن زرین پور