او
در سخنرانی خود در مراسم برگزار‌شده صندوق دفاع از کودکان در واشنگتن در
عصر روز چهارشنبه با اعتراف به سخت‌بودن شکست در انتخابات گفت که آمدن به
آنجا برایش راحت‌ترین کار نبوده و دوست دارد به خانه بازگردد و هرگز آنجا
را ترک نکند.

رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند که کلینتون درباره
مادرش دوروثی نیز صحبت کرد که پیش از آن که هیلاری نامزد ریاست جمهوری شود
فوت کرد. کلینتون در این سخنرانی اشاره کرد که در روزهای اخیر چندین بار
شده بود که نمی‌خواسته از خانه خارج شود و روزها را با یک کتاب خوب و
سگ‌هایش می‌گذرانده است. عکس های رویترز را در ادامه مشاهده می کنید.