معاون امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی، توسعه گلخانه ها ، گسترش کاشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار ، بازسازی، توسعه و اصلاح باغها را از مهمترین محورهای حوزه باغبانی در برنامه ششم توسعه (۹۹- ۱۳۹۵ ) بیان کرد.
[توسعه گلخانه ها و اصلاح باغها از مهمترین محورها در برنامه ششم]
محمدعلی طهماسبی درباره توسعه کاشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار گفت: طبق بررسی های فنی، در مرحله نخست قرار است در سطح ۸۶۰ هزار هکتار، طرح اراضی شیبدار اجرا شود.
وی اشتغالزایی، پایداری محیط زیست و تبدیل دیمزارها و اراضی کم بازده به پربازده ، از اهداف این طرح است و با اجرای طرح توسعه کاشت گونه های مثمر در اراضی شیبدار در واقع یک نوع آبخیزداری با کمک مردم انجام می شود.
وی تصریح کرد: براساس این طرح، گونه های اقتصادی و کم آب بر مانند انگور، بادام و گیاهان دارویی در اراضی شیبدار کشت می شوند.
این مقام مسئول ، توسعه گلخانه ها با توجه به اهمیت صرفه جویی در آب، افزایش عملکرد و صادرات محصولات سبزی و صیفی را از محورهای مهم در برنامه ششم توسعه دانست و گفت: طبق بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی، خارج از سقف و محدودیت زمانی و مکانی طرح های گلخانه ای تهیه و متقاضیان به بانک کشاورزی راهنمایی می شوند و بانک نیز موظف است، طرح ها را بپذیرد تا خط اعتباری برای ارایه تسهیلات در این زمینه گشایش یابد.
وی سطح فعلی گلخانه ها را نزدیک به ۹ هزار هکتار اعلام کرد و گفت : کشاورزان می دانند که تولید سبزی و صیفی در فضای باز به صرفه نیست، بنابراین بهتر است به طرف سیاست های اصولی وزارت جهاد کشاورزی حرکت کنند.
طهماسبی خاطرنشان ساخت : طبق برآوردها در کشت گلخانه ای دو محصول گوجه فرنگی و خیار نزدیک به سه میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود که برای کشور این میزان آب حساس است و نظام هم از آن حمایت می کند.
وی درباره بازسازی، توسعه و اصلاح باغ های کشور گفت: بخش عمده باغ های کشور سنتی و یا مخلوط هستند و در واقع چند رقم یا گونه در یک باغ کاشته شده که باید با پایه های خوب و تجاری جایگزین و یک دست شوند.
طهماسبی توسعه نهالستان های مجاز در کشور را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: نهالستان های مجاز باید مواد هسته اولیه و باغ مادری ( تولید کننده اندام های تکثیری سالم و اصیل برای نهالستانها ) داشته باشند و برای تهیه پیوند بتوانند پایه استاندارد و اصیل تولید کنند.
وی درخواست کرد: کشاورزان از نهالستان های مجاز و مطمئن نسبت به خرید نهال اقدام کنند تا به این ترتیب نهالستان های غیر مجاز بسته شوند.
سالیانه ۱۰۳ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که بیش از ۱۶ میلیون تن آن به محصولات باغی اختصاص دارد.