به گزارش اخبار چای و به نقل از مهر، علی اصغر ملکی از ثبات قیمت گوشت گوسفندی در بازار طی هفته های اخیر خبر داد و اظهارداشت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه عرضه به مغازه دار بین ٣۵ هزار و ۵٠٠ تومان تا ٣۶ هزار و ۵٠٠ تومان و عرضه به مشتری بین ٣٩ تا ۴٠ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت گوشت های وارداتی که در چرخه بازار حضور دارند ٣٣ هزار تومان است.

رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی ادامه داد: هم اکنون رکود خاصی بر بازار گوشت حاکم است؛ هیچ کمبودی وجود ندارد و با مشکلی در این زمینه مواجه نیستیم.