رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پیش‌بینی سود شرکت‌ها برای سال مالی ۹۴، گفت: تا این لحظه ۱۷۸ شرکت پیش‌بینی سود خود را اعلام کرده‌اند که بیش از ۱۰۰ شرکت تعدیل مثبت و ۷۱ شرکت تعدیل منفی داشته‌اند.

به گزارش فارس، فطانت در نشست هم اندیشی شورای کارگزاران بورس با اشاره به اینکه پیش از سال ۸۷ شاخص قیمت محاسبه می شد، اما به دلیل برخی محدودیت های سیستمی انتشار شاخص قیمت متوقف شد گفت: شاخص کل که مجموع شاخص قیمت با بازده بود، جایگزین شاخص قیمت شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید براینکه تحلیلگران مالی برای تحلیل هایشان به شاخص هایی غیر از شاخص کل نیاز دارند، گفت: براساس رویکرد جدید از همان زمان که شاخص قیمت متوقف شده بود محاسبات انجام و راستی آزمایی صورت گرفت،  از آذز ماه سال ۸۷ تمام اعداد بازسازی شد بنابراین، شاخص قیمت در تمام سامانه های مرتبط با بازار سرمایه به نمایش عمومی در خواهد آمد که این امر می تواند مبنای کار تحلیلگران قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت بازار و سودآوری شرکت ها، خاطرنشان کرد: براساس آخرین پیش بینی سود شرکت ها برای سال ۹۴، اغلب شرکت ها تعدیل مثبت داشته اند به طوری که مجموعه پیش بینی سود اعلامی شرکت ها در سال ۹۳ مبلغ ۵۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۲ معادل ۵۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

فطانت در خصوص پیش بینی سود شرکت ها برای سال مالی ۹۴، خاطرنشان کرد: تا این لحظه تقریبا ۱۷۸ شرکت پیش بینی سود خود را اعلام کرده اند اما ۱۰۶ شرکت تعدیل مثبت و ۷۱ شرکت نیز تعدیل منفی داشته اند.

وی با اشاره به پیش بینی درآمد گروه صنایع مختلف، گفت: در گروه شیمیایی تعداد ۱۴ شرکت تعدیل مثبت و چهار شرکت تعدیل منفی داشته اند، در بخش دارو، ۱۹ شرکت تعدیل مثبت و یک شرکت کاهش پیش بینی سود ۹۴ داشته است.

وی با اشاره به گروه گروه انبوه سازان تصریح کرد: ۸ شرکت تعدیل مثبت و دو شرکت کاهش پیش بینی سود داشته اند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: بهبود بازار سرمایه نیازمند تشریک مساعی تمام عوامل به خصوص خانواده بازار سرمایه و خارج از بازار سرمایه را می طلبد.