بر اساس ابلاغیه گمرک ایران واردکنندگان برنج تنها تا روز ۱۷ شهریور برای ترخیص محموله های برنج وارداتی از گمرکات اجرایی فرصت دارند.

بر این اساس پیرو بخشنامه شهریور ماه وزیر جهاد کشاورزی و ارداه کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، صرفا محموله‌های برنج وارداتی که تشریفات گمرکی آنها تا پایان وقت اداری ۳۱ مرداد ماه به جز خروج کالا از گمرکات انجام شده است، خروج کالا تا پایان روز ۱۷ شهریور بلا مانع می‌باشد.

 

فصل ممنوعیت واردات برنج در سال جاری با یک ماه تاخیر نسبت به سنوات گذشته آغاز شد و وزارت جهاد کشاورزی پایان مرداد ماه را به عنوان شروع فصل ممنوعیت واردات برنج برای حمایت از تولید برنج داخلی تعیین کرد.