به گزارش اخبار چای و به نقل از مهر،مهدی یوسف خانی نرخ جدید انواع ماهی را در بازار اعلام کرد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم ماهی شیرجنوب ٣۴ هزارتومان، قزل سالمون ١۴ هزارتومان، کپور ١٣ هزار تومان، شوریده ٣٧ هزارتومان، قزل آلا ١٢ هزار تومان، راشگوی جنوب ۴٢ هزارتومان و شیر نیزه ای ١٧ هزار تومان است.

وی اضافه کرد: همچنین قیمت هرکیلوگرم ماهی سرخو ٢٧ هزارتومان، سالمون نروژ ۴٠ هزار تومان، آمور جنوب (سفید پرورشی) ١۴ هزار تومان، سنگ سر طلایی ١٩ هزار تومان، آزاد دزفولی ٩ هزارتومان، سارم و گیش ٩ هزار تومان، هامور جنوب ٢۴ هزار تومان، حلوا سیاه ٢۶ هزار تومان و سنگ سر شهری ١۶ هزار تومان است.