به گزارش اخبار چای و به نقل از ایلنا، در آستانه ورود به آبان ماه قیمت گوشت قرمز کماکان ثابت ماند امادر این بین گوشت گوساله ۵ هزارتومان کاهش داشت.