عضو کمیسیون تلفیق مجلس از مخالفت نمایندگان با پیشنهاد جدید دولت برای اجرای قانون هدفمندی خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون تلفیق مقرر کردند همه خانوارهای ایرانی در سال ۹۴ نیز یارانه بگیرند.
اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عدم تصویب پیشنهاد دولت در کمیسیون تلفیق و بازگشت به لایحه اولیه دولت خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلمان اظهار داشت: بر اساس لایحه اولیه دولت پرداخت یارانه نقدی در سال ۹۴ نیز مانند سال ۹۳ به همه اقشار ادامه می یابد.

وی گفت: در پیشنهاد جدید دولت که امروز به کمیسیون تلفیق ارائه شده بود به دولت اجازه داده می شد یارانه خانوارهایی که واجد شرایط دریافت یارانه نیستند را با تشخیص وزارت کار و تعاون حذف کند.

همچنین تعیین دوره های زمانی مراحل پرداخت یارانه نقدی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی مناطق و خانوار و منابع وصولی تعیین می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: همچنین کلیه خانوارهای یارانه بگیر می توانستند به جای دریافت یارانه نقدی از یارانه سود تسهیلات مسکن تا ۱.۵ برابر یارانه نقدی خانوار استفاده کنند.

وی تصریح کرد: همچنین در پیشنهاد جدید دولت مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به منظور تامین بخشی از یارانه تسهیلات تامین مسکن اقشار آسیب پذیر اختصاص می یافت.

عضو هیات رئیسه کمیسیون حمایت از تولید ملی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس پیشنهاد جدید دولت که توسط نوبخت به کمیسیون تلفیق ارائه شده به دولت اجازه داده می شد به جای پرداخت نقدی به خانوارهای مشمول، اوراق مشارکت با سررسید حداقل سه ساله با نرخ اعلامی بانک مرکزی تحویل و منابع را جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام پارس جنوبی اختصاص دهد که بازپرداخت آن نیز توسط وزارت نفت تضمین شده بود.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: در جلسه امروز دولت پیشنهاد جدید خود را به کمیسیون ارائه داد اما بازگشت به لایحه اولیه دولت که بر اساس آن مانند سال گذشته یارانه به همه اقشار پرداخت می شود در کمیسیون به تصویب رسید که این امر موجب ناراحتی دولت نیز شد.

وی افزود: پیش از این در کمیسیون تلفیق تبصره ۲۱ اصلاح و مقرر شده بود که خانوارهایی که بالای ۲.۵ میلیون در ماه درآمد دارند از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما پیشنهاد امروز دولت بهتر از تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق بود که حتی به رای نیز گذاشته نشد.