امروز دلار با ۴۱ ریال افزایش ۲۷۷۱ تومان، پوند با ۲۲۱ ریال رشد ۴۲۷۸.۳ تومان و یورو با ۹۳ ریال کاهش ۳۱۴۰.۵ تومان ارزش‌گذاری شد.

بانک مرکزی قیمت رسمی ارزها برای روز سه شنبه را مشخص کرد.

بر این اساس دلار با ۴۱ ریال افزایش ۲۷۷۱ تومان، پوند با ۲۲۱ ریال رشد ۴۲۷۸.۳ تومان و یورو با ۹۳ ریال کاهش ۳۱۴۰.۵ تومان تعیین شد.

امروز نرخ ۱۵ ارز کاهش و ۲۳ ارز افزایش یافت و نرخ یک ارز هم ثابت بود.