به گزارش اخبار چای و به نقل از ایسنا، یزدان سیف اظهار کرد: خرید تضمینی گندم به پایان رسیده و از ابتدای فصل برداشت تاکنون هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تن از این محصول استراتژیک از گندم‌کاران خریداری شده که ارزشی بالغ بر ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان داشته و تاکنون ۸۸۰۰ میلیارد تومان به حساب گندم‌کاران واریز شده و ۲۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز باقی مانده است.

وی افزود: طی هفته‌های آینده باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران تامین و پرداخت می‌شود و شرکت بازرگانی دولتی مانند سال گذشته از همه ابزارهای مالی خود برای تامین و پرداخت هرچه سریع‌تر دسترس گندم‌کاران استفاده می‌کند، چرا که دولت دغدغه بسیاری برای حل این مشکل کشاورزان دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همچنین از بورس کالا و اوراق مرابحه استفاده خواهیم کرد؛ به گونه‌ای که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه و ۷۰۰ میلیارد تومان نیز اوراق اسناد خزانه آماده است و مابقی آن نیز تخصیص‌هایی است که در اختیار شرکت قرار می‌دهند تا هرچه زودتر باقی مانده بهای محصول گندم‌کاران تامین و پرداخت شود.

سیف گفت: بیشترین میزان برداشت گندم مربوط به استان‌های خوزستان با یک میلیون و ۳۵۳ هزار تن، گلستان با یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و استان فارس با ۹۰۰ هزار تن بوده که خرید تضمینی آن توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران انجام شده است.