به گزارش اخبار اچای و به نقل از اخبار اقتصادی،محمدصادق حسنی  ارزش برگ سبز چای خریداری شده را ١٩٣میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تا امروز ٢٣ هزار تن چای خشک در کارخانه های چای تولید شده است.
وی با اشاره به پایان زمان خرید تضمینی برگ سبز چای تا ٣٠ مهرماه جاری، خواستار تمدید آن شد و گفت: براساس مصوب شورای عالی اقتصاد چایکاران فقط تا ٣٠ مهر ماه جاری فرصت فروش برگ سبز چای خود در قالب خرید تضمینی دارند اما برخی مناطق همچنان برداشت برگ سبز ادامه دارد و لازم است زمان خرید تضمینی برای این مناطق تمدید شود.
صادق حسنی ادامه داد: البته برای نظم بخشی به ادامه خرید تضمینی برگ سبز چای باید سازمان چای کشور کارخانه های را در مناطقی که برداشت برگ سبز چای ادامه دارد انتخاب و این وظیفه را به کارخانه های منتخب واگذار کند.
وی تعداد کارخانه های فعال را ٨۵ واحد عنوان کرد و گفت: کارخانه های منتخب در مناطق ذکر شده می تواند از بین این کارخانه های فعال باشند.
صادق حسنی درباره زمان پرداخت باقی مانده مطالبات چایکاران، اظهار داشت: متاسفانه سازمان چای و کارخانه ها با کمبود منابع مالی در پرداخت قدرالسهم خود روبه رو شده اند و نمی توان زمان دقیقی را برای زمان پرداخت باقی مانده مطالبات اعلام کرد.
به گفته وی کارخانه های چای به دلیل رکود در شرایط اقتصادی خوبی قرار ندارند، و فشار مالی زیادی به آن ها برای پرداخت قدرالسهم خود وارد می شود.
مدیر اجرایی سندیکای کارخانه های چای تاکید کرد: اگر این فشار ادامه داشته باشد کارخانه ها مجبور به فروش چای زیر قیمت تمام شده هستند که در نهایت زیان آن متوجه چایکاران خواهد شد.
صادق حسنی پیشنهاد داد: دولت قبل از آغاز خرید تضمینی چای مبلغ مورد نیاز خرید تضمینی را پیش بینی و آن را در اختیار سازمان چای قرار دهد تا این سازمان مطالبات چایکاران را به موقع پرداخت کند، به این ترتیب کارخانه های چای زمان کافی برای تامین منابع مالی قدرالسهم خود را پیدا خواهند کرد و از زیان کارخانه ها و چایکاران جلوگیری می شود.
سازمان چای کشور در آخرین اعلام خود ؛ از کشاورزان خواسته است در برداشت هرچه سریع تر برگ‌ سبز خود اقدام و تا پایان مهرماه محصول جمع اوری شده را به کارخانه های چایسازی تحویل دهند و این زمان به هیچ وجه نمیدی نمی شود.