به گزارش اخبار چای و به نقل از افکارنیوز، متخصصان به همین منظور سه نوع چای ارزان و سه نوع چای گران قیمت را مورد آزمایش قراردادند. این نتایج نشان داد که همه انواع چای مورد بررسی حداقل چهار نوع از آفت کش ها را دربردارند. این مشکل در کاغذ استفاده شده در کیسه های چای نهفته است چراکه دارای ماده “Aepklorhedrin” اپی کلروهیدرین” بوده و از آن در صنایع کاغذ، پلاستیک و آفت کش ها استفاده می شود.

به گفته دانشمندان، به محض تماس ماده “اپی کلروهیدرین ” با آب، ترکیبی سرطانزا به نام ۳-MCPD تشکیل می شود که امروزه در جهان، مشکلی جدید در بخش مواد غذایی به شمار می آید.