کشت چای در چین

چین با تولید سالانه ۲.۴۳ میلیون تن چای در سال، بزرگترین تولید کننده چای جهان به شمار می رود. حدود ۸۰ میلیون نفر در چین در صنعت چای اشتغال دارند.